Aqrometeoroloji icmal

Aprel ayı üçün icmal

  Aprel ayında Respublikanın əksər bölgələrində havanın orta temperaturunun çoxillik iqlim normasından 3-5°C yüksək olması kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafını sürətləndirmiş, lakin yağıntısız hava şəraiti sahələrdə və bağlarda əlavə suvarmaya ehtiyac yaratmışdır.
  Payızlıq dənli bitkilər: Ayın birinci ongünlüyündə əksər rayonlarda payızlıq dənli bitkilərdə buğum bağlama və gövdənin aşağı buğumunun yer səthinə çıxması fenoloji mərhələləri davam etmiş, Beyləqanda bitkilərdə sünbülləmə mərhələsi qeydə alınmışdır.
Ayın ikinci və üçüncü ongünlüklərində Cəfərxan, Beyləqan ,Qaraçala, Ucar, Zərdab, Biləsuvar, Göyçay, Quba, Gəncə və Goranboyda payızlıq buğdanın sünbülləməsi, İmişli, Biləsuvar və Göytəpədə isə çiçəklənməsi mərhələləri müşahidə edilmişdir. Arpa bitkisi üçün Cəfərxanda dənin süd yetişkənliyi mərhələsi qeydə alınmışdır.
  Ayın sonlarında bitkilərin boyu 97-108 sm olmuşdur. Zədələnmə qeydə alınmamışdır.
  Pambıq: Ayın birinci dekadasında pambıqçılıq rayonlarında sahələrdə səpin qabağı şumlama və malalama kimi kənd təsərrüfatı işləri aparılmışdır. İkinci ongünlükdə Cəfərxan, Sabirabad, Qaraçala, Ucar, Bərdə, Goranboy və Tərtərdə pambıq çiyidinin səpini başlamışdır. Ayın sonlarında pambıq bitkisində çiyidin cücərməsi və göyərmə fenoloji mərhələsi müşahidə edilmişdir.
  Meyvə ağacları və subtropik bitkilər: Əksər aran və dağətəyi rayonlarda birinci ongünlük ərzində meyvə ağaclarında və Lənkəran-Astara bölgəsində sirtus bitkilərində ilk yarpaqların açılması mərhələsi davam etmiş, üzüm kollarında birinci və üçüncü yarpağın açılması, çay kollarında isə birinci dərəcəli məhsuldar budaqların çıxması fenoloji mərhələləri qeydə alınmışdır. Ayın ikinci və üçüncü dekadasında əksər meyvə ağaclarında çiçəkləmə və çiçəkləmənin sonu mərhələsi qeydə alınmış, Lənkəran-Astara bölgəsində naringi, feyxoa kimi sitrus bitkilərində qöncələnmə və çicəkləmə, üzüm kollarında hamaşçiçəklərin çıxması fenoloji mərhələləri müşahidə edilmişdir. Göyçayda əncir bitkisində hamaşmeyvələrin əmələ gəlməsi, Oğuz, Şəki, Biləsuvar, Göyçayda tut, alça, gavalı, albalı, ərik ağaclarında isə meyvələrin böyüməsi mərhələləri qeydə alinmışdır.
  Tərəvəz bitkiləri: İkinci ongünlükdə effektiv temperaturların kifayət qədər yüksək olması və torpağın 10 sm dərinliyində temperaturun 18-20⁰C çatması bostan və tərəvəz bitkilərinin əkini üçün əlverişli olmuş, pomidor, bibər, kələm, qarpız, qarğıdalı, günəbaxan bitkilərinin səpini baş tutmuş, kartof bitkisində yan budaqların çıxması fenoloji mərhələsi qeydə alınmışdır. Üçüncü dekada ərzində Sabirabad, Qaraçala, Şəki və Lənkəranda pamidor bitkisində şitillərin torpağa basdırılması mərhələsi davam etmiş, Acınohurda isə pamidorda yan budaqların, kələm bitkisində üçüncü yarpağın çıxması, Göytəpədə kartof bitkisində hamaşçiçəklərin əmələ gəlməsi, çiçəklənmə fenoloji mərhələləri qeydə alınmışdır. Zaqatala və Balakəndə səpilmiş qarğıdalı bitkisində dənin cücərməsi mərhələsi müşahidə edilmişdir.
  Otlaq bitkiləri: Ay ərzində yonca bitkisində biçindən sonra otların boy atması, gövdənin böyüməsi, yan budaqların və hamaşçiçəklərin çıxması mərhələləri qeydə alınmışdır. Yovşan, qırtıc və ceyranotu kimi otlaq bitkilərində yaz vegetasiyasının başlanması, göyərmə və ayın sonlarında sünbülləmə fenoloji mərhələsi müşahidə edilmişdir.