May ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

May ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -27,96 m, maksimal səviyyə -27,77 m, minimal səviyyə isə -28,39 m təşkil etmişdir.2021 ci- ilin may ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -3 sm olmuşdur.Keçən ilin may ayı ilə ( 13 sm ) müqayisədə səviyyədə enmə müşahidə olunmuşdur.
May ayında küləyin maksimal sürəti açıq dənizdə 26 m/san, Abşeron yarımadasında isə maksimal sürəti 28 m/san olan şimal küləkləri qeydə alınmışdır.Xəzərin Azərbaycan sektorunda may ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,2 m; maksimal hündürlüyü isə 4,6 m olmuşdur.
May ayı üçün dəniz suyunun duzluluğunun orta qiyməti 10,64 ‰ olmuşdur.