Aylıq İcmal

Yanvar ayı üçün İcmal

Yanvar ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,03 m, maksimal səviyyə -27,81 m, minimal səviyyə isə -28,24 m təşkil etmişdir.2021 ci- ilin yanvar ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -15 sm olmuşdur.Keçən ilin yanvar ayı ilə
 (-6 sm) müqayisədə səviyyədə enmə müşahidə olunmuşdur.
  Yanvar ayında küləyin maksimal sürəti açıq dənizdə 20 m/san şimal küləyi, Abşeron yarımadasında isə maksimal sürəti 21 m/san olan cənub küləyi qeydə alınmışdır.
 Xəzərin Azərbaycan sektorunda yanvar ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,7 m, maksimal hündürlüyü isə 4,2 m olmuşdur.
  Yanvar ayı üçün dəniz suyunun duzluluğunun orta qiyməti 9,31 ‰ olmuşdur.
Xəzər dənizi səviyyəsinin 2019 – 2020 – ci illər üzrə dəyişmə dinamikası