Fevral ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

 

      Fevral ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə  -
28,46 mBS, maksimal səviyyə -27,83 mBS, minimal səviyyə isə  -28,83 mBS təşkil etmişdir. 2023 cü- ilin
fevral ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq  qiyməti  -28,73 mBS olmuşdur. Keçən ilin
fevral ayı (-28,42 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 31 sm enmə  müşahidə olunmuşdur.
      Fevral ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 27 m/san , Abşeron yarımadasında  isə 28 m/san olan
şimal-qərb küləkləri qeydə alınmışdır.
     Xəzərin Azərbaycan sektorunda fevral ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta
hündürlüyü 1,8 m, maksimal hündürlüyü isə  5,0 m olmuşdur.
      Fevral ayında açıq dənizdə dəniz suyunun orta temperaturu 6,4°C , maksimal  temperaturu 9,7°C ,
minimal temperaturu isə 4,4°C olmuşdur.
     Dəniz  suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır.
Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,22‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin fevral ayı ilə
(9,69‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0.53‰ artma müşahidə olunmuşdur.