Avqust ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

    Avqust ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,28 mBS, maksimal səviyyə -27,87 mBS, minimal səviyyə isə -28,72 mBS təşkil etmişdir. 2023 cü- ilin avqust ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -28,60 mBS olmuşdur. Keçən ilin avqust ayı (-28,34 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 26 sm enmə müşahidə olunmuşdur.

   Avqust ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 20 m/s , Abşeron yarımadasında isə 28 m/san olan şimal-qərb küləkləri qeydə alınmışdır.

   Xəzərin Azərbaycan sektorunda avqust ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,2 m, maksimal hündürlüyü isə 3,8 m olmuşdur.

   Avqust ayında açıq dənizdə Neft Daşları İDHMS-da dəniz suyunun orta temperaturu 28,0°C, maksimal temperaturu 30,9°C, minimal temperaturu isə 25,3°C; Çilov DHMS-da orta temperatur 27,3°C, maksimal temperatur 31,3C, minimal temperatur isə 22,6°C olmuşdur.

   Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,98‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin avqust ayı ilə (11,08‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0,10‰ azalma müşahidə olunmuşdur.