Oktyabr ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

 Oktyabr ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -27,87 m, maksimal səviyyə -27,16 m, minimal səviyyə isə -28,53 m təşkil etmişdir.2021 ci- ilin oktyabr ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -30 sm olmuşdur.Keçən ilin oktyabr ayı ilə ( -6 sm ) müqayisədə səviyyədə enmə müşahidə olunmuşdur..

 Oktyabr ayında maksimal sürəti açıq dənizdə 26 m/san , Abşeron yarımadasında isə 25 m/san olan şimal küləyi qeydə alınmışdır.

 Xəzərin Azərbaycan sektorunda oktyabr ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,7 m, maksimal hündürlüyü isə 5,6 m olmuşdur.
 Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 99,6‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin oktyabr ayı ilə (11,14‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində azalma müşahidə olunmuşdur.