Mart ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

  Mart ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,75 mBS, maksimal səviyyə -28,38 mBS, minimal səviyyə isə -28,99 mBS təşkil etmişdir. 2024 cü-ilin mart ayında Neft Daşları İDHMS – da səviyyənin orta aylıq qiyməti -28,89 mBS olmuşdur. Keçən ilin mart ayı (-28,71 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 18 sm enmə müşahidə olunmuşdur.

  Mart ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 20 m/s, Abşeron yarımadasında isə 22 m/san olan şimal,şimal qərb küləkləri qeydə alınmışdır.

  Xəzərin Azərbaycan sektorunda mart ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,7 m, maksimal hündürlüyü isə 3,5 m olmuşdur.

  Mart ayında açıq dənizdə Neft Daşları İDHMS-da dəniz suyunun orta temperaturu 8,3°C, maksimal temperaturu 11,4°C, minimal temperaturu isə 6,7°C; Çilov DHMS-da orta temperatur 7,9°C, maksimal temperatur 11,6°C, minimal temperatur isə 5,4°C olmuşdur.

  Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,72‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin mart ayı ilə (10,45‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0,27‰ artma müşahidə olunmuşdur.