Aprel ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

 

Aprel ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə  -28,30 m, maksimal səviyyə -28,04 m, minimal səviyyə isə  -28,49 m təşkil etmişdir. 2022 ci- ilin aprel ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq  qiyməti  -39 sm olmuşdur. Keçən ilin aprel ayı ilə ( -9 sm ) müqayisədə səviyyədə enmə müşahidə olunmuşdur.

Aprel ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 24 m/san olan cənub, Abşeron yarımadasında isə 22 m/san  olan şimal küləkləri qeydə alınmışdır.

Xəzərin Azərbaycan sektorunda aprel ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,3 m, maksimal hündürlüyü isə 3,4 m olmuşdur.

Aprel ayında dəniz suyunun orta aylıq temperaturu Neft Daşları İHMS-də  10,5°C , maksimal  temperaturu 17,5°C , minimal temperaturu 7,2°C ; Sumqayıt DHS -da suyun orta temperaturu  12,2°C, maksimal  temperaturu 16,0°C , minimal temperaturu  8,0°C ; Çilov DHS -da suyun orta temperaturu  12,7°C,  maksimal  temperaturu 17,6°C , minimal temperaturu  7,6°C ; Bakı DHM -da isə 15,2°C , maksimal  temperaturu 17,5°C , minimal temperaturu 7,2°C olmuşdur.

Həmçinin aprel ayında dəniz üzərində havanın orta aylıq temperaturu Neft Daşları İHMS-də  12,1°C , maksimal  temperaturu 18,2°C , minimal temperaturu 5,7°C ; Sumqayıt DHS -da havanın  orta aylıq temperaturu  15,4°C, maksimal  temperaturu 26,2°C , minimal temperaturu  9,5°C ; Çilov DHS -da havanın orta aylıq temperaturu  12,6°C,  maksimal  temperaturu 23,0°C , minimal temperaturu  5,6°C olmuşdur.

         Dəniz  suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,40‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin aprel ayı ilə (10,95‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində azalma müşahidə olunmuşdur.