İyun ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

İyun ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,34 mBS, maksimal səviyyə -27,94 mBS, minimal səviyyə isə -28,76 mBS təşkil etmişdir. 2024 cü-ilin iyun ayında Neft Daşları İDHMS – da səviyyənin orta aylıq qiyməti -28,67 mBS olmuşdur. Keçən ilin iyun ayı (-28,49 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 18 sm enmə müşahidə olunmuşdur.

İyun ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 24 m/s, Abşeron yarımadasında isə 28 m/san olan şimal, şimal qərb küləkləri qeydə alınmışdır.

Xəzərin Azərbaycan sektorunda iyun ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,1 m, maksimal hündürlüyü isə 4,8 m olmuşdur.

İyun ayında açıq dənizdə Neft Daşları İDHMS-da dəniz suyunun orta temperaturu 24,1°C, maksimal temperaturu 28,6°C, minimal temperaturu isə 17,5°C; Çilov DHMS-da orta temperatur 24,7°C, maksimal temperatur 30,8°C, minimal temperatur isə 20,3°C olmuşdur.

Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,97‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin iyun ayı ilə (10,03‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0,94‰ artma müşahidə olunmuşdur.