Avqust ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

 

      Avqust ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə  -28,25 mBS, maksimal səviyyə -27,96 mBS, minimal səviyyə isə  -28,37 mBS təşkil etmişdir. 2022 ci- ilin avqust ayında Neft Daşları İDHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -28.34 mBS olmuşdur. Keçən ilin avqust ayı (-28.03 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 31 sm enmə müşahidə olunmuşdur.

        Avqust ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 16 m/san, Abşeron yarımadasında  isə 20 m/san olan şimal-qərb istiqamətli küləklər qeydə alınmışdır.

     Xəzərin Azərbaycan sektorunda avqust ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,4 m, maksimal hündürlüyü isə 3,4 m olmuşdur.

      Avqust ayında açıq dənizdə dəniz suyunun orta temperaturu 26,9°C, maksimal temperaturu 28,7°C, minimal temperaturu isə 24,5°C olmuşdur. Sahilyanı ərazidə dəniz suyunun orta temperaturu 25,9°C, maksimal temperaturu 27,7°C, minimal temperaturu isə 20 °C olmuşdur.

     Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 11,11‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin avqust ayı ilə (11,84‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0.73‰ azalma müşahidə olunmuşdur.