Aylıq icmal

2024-cü ilin mart ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Mart ayında havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 2,20 yuxarı (2023-cü ildə 6,20 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 2,40 yuxarı (2023-cü ildə 6,50 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 2,50 yuxarı (2023-cü ildə 7,80 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 1,10 yuxarı (2023-cü ildə 5,70 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 1,70 yuxarı (2023-cü ildə 5,10 yuxarı), Naxçıvan MR ərazisində isə 1.60 yuxarı (2023-cü ildə 4,90 yuxarı) olmuşdur.

Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 185-194%-ni (2023-ci ildə 35-41%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 110-152%-ni (2023-cü ildə 36%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 112-119%-ni (2023-cü ildə 35%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 93-144%-ni (2023-cü ildə 45-76%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 88-94%-ni (2023-cü ildə 40-52%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 123-178%-ni (2023-cü ildə 113-191%-ni) təşkil etmişdir.

Respublikanın yerli çaylarında sululuğun dəyişməsi

Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçayda sululuq normanın 221 %-ni (2023-də 135 %-ni), Kürmükçayda 188 %-ni (2023-də 181 %-ni), Kişçayda 138%-ni (2023-də 124%-ni), Dəmiraparançayda 127 %-ni (2023-də 109 %-ni), Talaçayda 122 %-ni (2023-də 118 %-ni), Vəlvələçayda 85%-ni (2023-də 117%-ni), təşkil etmişdir.

Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normanın 147 %-ni (2023-də 132%-ni), Gəncəçayda 91%-ni (2023-də 66 %-ni), Kürəkçayda 61%-ni (2023-də 26 %-ni) təşkil etmişdir.
Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançayda sululuq normanın 19%-ni (2023-də 20%-ni), Viləşçayda isə 17%-ni (2023-də 12 %-ni) təşkil etmişdir.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi

Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 35 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 233 m3/s olmaqla normanın 92 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23 % azdır.
Mart ayında gündəlik orta su sərfinin 2023-cü il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində 54 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 126 m3/s olmaqla normanın 128%-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,9 dəfə çoxdur.
Mart ayında gündəlik orta su sərfinin 2023-cü il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 28 sm artmışdır. Orta aylıq su sərfi 208 m3/san olmaqla normanın 37 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6 dəfə çoxdur.
Mart ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 77 sm artaraq orta səviyyə 231 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 126 sm çoxdur.
Mart ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 9 sm artaraq orta səviyyə 164 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 92 sm çoxdur.
Mart ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq 0,5 q/l olub (2023-cü ildə 0,8 q/l).
Mart ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik suyun duzluluğunun 2023-cü il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.