Aylıq icmal

2022-ci ilin aprel ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

  Aprel ayında çaylarda adətən gursulu dövr müşahidə olunur. Dağlıq ərazilərə yağın qarın əriməsi və yağan yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuq kəskin artır və bəzən qısamüddəli sel hadisələri müşahidə olunur.
 Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsində yağıntının miqdarı normanın 20-79 %-ni (2021-ci ildə 6-24 %-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 16-25 %-ni (2021-ci ildə 6%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 6-18%-ni (2021-ci ildə 4%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 33%-ni (2021-ci ildə 26-49 %-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 20-31%-ni (2021-ci ildə 15-19%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 4-20 %-ni (2021-ci ildə 25-51%-ni) təşkil etmişdir.
 Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsində havanın orta aylıq temperaturu normadan 3,80 yuxarı ( 2021-ci ildə 4,60 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 3,80 yuxarı (2021-ci ildə 4,70 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 6,60 yuxarı (2021-ci ildə 4,40 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 3,90 yuxarı (2021-ci ildə 4,10 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 2,60 yuxarı (2021-ci ildə 4,80 yuxarı), Naxçıvan MR ərazisində isə 3,00 yuxarı (2021-ci ildə 4,1 0 yuxarı) olmuşdur.

Respublika çaylarında sululuğun dəyişməsi
 Aprelin 1-ci ongünlüyündə temperatur rejiminin yüksəlməsi və orta dağlıq ərazilərdə qarın əriməsi nəticəsində əksər çaylarda sululuğun artımı müşahidə olunmuşdur.
 Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçay, Kürmükçay çaylarında sululuq normadan 20 % çox, Talaçay çayı normaya yaxın, Kişçay, Dəmiraparançay, Vəlvələçay çayları normadan 7 %, Girdımançay isə normadan 58% az olmuşdur. 2021-ci ilə müqayisədə isə normadan 8% çox olmuşdur.
 Kiçik Qafqazın ərazisindən axan (Zəyəmçay, Gəncəçay, Kürəkçay) çaylarda sululuq normadan 37 % az, 2021-ci il ilə müqayisədə isə 6% az olmuşdur.
 Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Viləşçay və Lənkərançayda sululuq normadan 31 % az, 2021-ci il ilə müqayisədə isə 173% çox olmuşdur.

 Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi
 Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 119 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 479 m3/s olmaqla normanın 82 %-ni təşkil edərək 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13 % çox olmuşdur.
 Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.

 
Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində ən çox artım 1-ci ongünlükdə 57 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 134 m3/s olmaqla normanın 79 %-ni təşkil edərək 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37 % çox olmuşdur.
 Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi
 Kür-Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 10 sm azalaraq orta səviyyə 336 sm təşkil edərək   2021-ci ilə yaxın olmuşdur. Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı   qrafikdə verilmişdir.


 Kür-Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 8 sm azalaraq orta səviyyə 124 sm təşkil edərək   2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6 sm aşağı olmuşdur. Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin   2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür-Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 7 sm artaraq orta səviyyə 88 sm təşkil edərək   2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30 sm aşağı olmuşdur. Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi
 Ayın ilk günəlrində duzluluq normaya yaxın olsa da digər günlərdə normadan çox olmuşdur.
 Aprel ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik suyun duzluluğunun dəyişməsi.