Aylıq icmal

2022-ci ilin dekabr ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

  Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 66-74%-ni (2021-ci ildə 8-26%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 76-110%-ni (2021-ci ildə 39-52%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 49-85%-ni (2021-ci ildə 106-166%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 70-76%-ni (2021-ci ildə 64%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 51-120%-ni (2021-ci ildə 48-61%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 4-31%-ni (2021-ci ildə 27-107%-ni) təşkil etmişdir.
 Havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 0,50 aşağı ( 2021-ci ildə 2,50 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 0,20 yuxarı (2021-ci ildə 2,80 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 1,00 yuxarı (2021-ci ildə 3,20 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 0,10 yuxarı (2021-ci ildə 1,80 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 0,80 aşağı (2021-ci ildə 2,00 yuxarı), Naxçıvan MR ərazisində isə 1,40 yuxarı (2021-ci ildə 0,10 aşağı) olmuşdur.

Respublika çaylarında sululuğun dəyişməsi
  Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Kürmükçayda sululuq normadan 114%, Balakənçayda 54%, Vəlvələçayda 38% və Kişçayda 13% çox, Talaçayda 50%, Dəmiraparançayda isə 20% az olmuşdur. 2021-ci il ilə müqayisədə Balakənçayda sululuq 98%, Kürmükçayda 85%, Dəmiraparançayda 23%, Kişçay və Vəlvələçayda orta hesabla 17% çox, Talaçayda isə 36% az olmuşdur.
  Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normadan 45% çox, Kürəkçayda isə 81% az olmuşdur. 2021-ci il ilə müqayisədə Zəyəmçayda sululuq 4% , Kürəkçayda isə 62% az olmuşdur.
  Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançayda sululuq normadan 45%, Viləşçayda isə 11% az, 2021-ci il ilə müqayisədə isə 48% az olmuşdur.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi
 Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 7 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 165 m3/s olmaqla normanın 97 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9 % çoxdur.
 Dekabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 5 sm azalma müşahidə olmuşdur. Orta aylıq su sərfi 28,2 m3/s olmaqla normanın 38 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 33% azdır.
  Dekabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

  Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 9 sm azalmışdır. Orta aylıq su sərfi 112 m3/san olmaqla normanın 22 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 43% çoxdur.
  Dekabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 10 sm artaraq orta səviyyə 145 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25 sm çoxdur.
  Dekabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 21 sm azalaraq orta səviyyə 96 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13 sm azdır.
  Dekabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

 Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq 0,6 q/l, 2021-ci ildə isə 0,9 q/l təşkil etmişdir.
  Dekabr ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik suyun duzluluğunun 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.