Aylıq icmal

2023-cü ilin aprel ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

  Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 61-93%-ni (2022-ci ildə 20-79%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 47-51%-ni (2022-ci ildə 16-25%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 51-54%-ni (2022-ci ildə 6-18%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 46-56%-ni (2022-ci ildə 33%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 29-65%-ni (2022-ci ildə 20-31%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 83-128%-ni (2022-ci ildə 4-20%-ni) təşkil etmişdir.
  Havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 1,90 yuxarı (2022-ci ildə 3,80 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 2,40 yuxarı (2022-ci ildə 3,80 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 4,30 yuxarı (2022-ci ildə 5,70 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 4,10 yuxarı (2022-ci ildə 4,00 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 2,00 yuxarı (2022-ci ildə 2,60 yuxarı ), Naxçıvan MR ərazisində isə 1,80 yuxarı (2022-ci ildə 3,00 yuxarı) olmuşdur.

Respublika çaylarında sululuğun dəyişməsi
  Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Kürmükçay və Kişçay çaylarında sululuq normadan 6%, Balakənçayda 3% çox, Dəmiraparançay, Vəlvələçayda orta hesabla 7%, Talaçayda 11% az olmuşdur. 2022-ci il ilə müqayisədə Kişçayda 16% çox, Vəlvələçay 27% , Dəmiraparançay 19%, Kürmükçayda 15%, Balakənçayda 14% Talaçayda isə 10% azdır.

  Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normadan 26%, Gəncəçayda 67%, Kürəkçayda isə 83% az olmuşdur. 2022-ci il ilə müqayisədə Gəncəçayda 63 %, Kürəkçayda 47% az, Zəyəmçayda isə 9% çoxdur.
  Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay və Viləşçayda sululuq normadan 84% az, 2022-ci il ilə müqayisədə isə Viləşçayda 83%, Lənkərançayda isə 70% azdır.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi
  Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 48 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 355 m3/s olmaqla normanın 61 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26 % azdır.
  Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 44 sm artım müşahidə olmuşdur. Orta aylıq su sərfi 85,0 m3/s olmaqla normanın 50 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37% azdır.
  Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

  Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 23 sm artmışdır. Orta aylıq su sərfi 137 m3/san olmaqla normanın 22 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37% çoxdur.
  Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 33 sm artaraq orta səviyyə 158 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34 sm çoxdur.
  Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 73 sm artaraq orta səviyyə 122 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34 sm çoxdur.
Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

  Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq keçən ildən (2022-ci ildə 4,7 q/l) az olmaqla 0,7 q/l təşkil etmişdir.
  Aprel ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik suyun duzluluğunun 2022-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.