Aylıq icmal

2023-cü ilin oktyabr ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 25-31%-ni (2022-ci ildə 72-90%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 32-34%-ni (2022-ci ildə 58-61%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 59-75%-ni (2022-ci ildə 69-129%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 60-91%-ni (2022-ci ildə 23-49%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 65-95%-ni (2022-ci ildə 82-113%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 102-147%-ni (2022-ci ildə 34-71%-ni) təşkil etmişdir.
Havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 2,90 yuxarı (2022-ci ildə 3,00 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 2,90 yuxarı (2022-ci ildə 3,20 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 4,20 yuxarı (2022-ci ildə 4,00 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 2,60 yuxarı (2022-ci ildə 2,80 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 2,20 yuxarı (2022-ci ildə 2,40 yuxarı ), Naxçıvan MR ərazisində isə 0,70 yuxarı (2022-ci ildə 2,50 yuxarı) olmuşdur.

Yerli çaylarda sululuğun dəyişməsi

 Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçayda sululuq normadan 85%, Vəlvələçayda 50%, Kişçayda 27%, Kürmükçayda 11 %, Dəmiraparançayda 3% çox, Talaçayda isə 24% az olmuşdur. 2022-ci il ilə müqayisədə Dəmiraparançayda sululuq normadan 56%, Balakənçayda 55%, Vəlvələçayda 51%, Kişçayda 43%,Talaçayda 8% çox, Kürmükçayda isə 2% az olmuşdur.
Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normadan 43% çox, Kürəkçayda 42%, Gəncəçayda isə 15% az olmuşdur. 2022-ci il ilə müqayisədə Kürəkçayda sululuq normadan 2,7 dəfə, Gəncəçayda 2,0 dəfə, Zəyəmçayda isə 33% çox olmuşdur.
Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançayda sululuq normadan 57%, Viləşçayda 74% az, 2022-ci il ilə müqayisədə isə Lənkərançayda 26%, Viləşçayda 10% çox olmuşdur.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi

Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 2 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 202 m3/s olmaqla normanın 124 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 36 % çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 32 sm azalma müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 97,6 m3/s olmaqla normanın 103 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,2 dəfə çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 54 sm azalmışdır. Orta aylıq su sərfi 151 m3/san olmaqla normanın 40 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 52% çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 71 sm azalaraq orta səviyyə 185 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 59 sm çoxdur.
 Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 72 sm azalaraq orta səviyyə 108 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24 sm çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq 0,3 q/l olmuşdur (2022-ci ildə 0,6 q/l olub).
Oktyabr ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik duzluluğun 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.