İyulun 17-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Böyük Qafqazın ərazisindən axan Qaraçay-Rük, Qudiyalçay-Qımıl məntəqələrində suyun səviyyəsi 1 sm artmış, Qarasuçay-Zərdabda 12 sm, Əyriçay-Ağyazıda 5 sm azalmış, Katexçay-Qəbizdərə məntəqəsində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Gəncəçay-Zurnabad məntəqəsində suyun səviyyəsi 3 sm artmış, Zəyəmçay-Ağbaşlarda 2 sm azalmış, Əsrikçay-ƏsrikCırdaxanda və Kürəkçay-Toğana məntəqələrində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən axan Tərtərçay-Vəng məntəqəsində suyun səviyyəsi 16 sm artmış, Tərtərçay-Kəlbəcərdə 3 sm, Bərgüşadçay-Əliquluuşağıda 2 sm, Tutqunçay-Comərd, Bəsitçay-Rəzdərə məntəqələrində 1 sm azalmış, Həkəriçay-Balasoltanlı və Zabuxçay-Bozlu məntəqələrində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidor məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm azalmış, Viləşçay-Şıxlar və Təngərüdçay-Vaqo məntəqələrində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 10 sm azalmış və su sərfi 135 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 65 %-ni təşkil edir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 5 sm azalmış və su sərfi 75,0 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 67 %-ni təşkil edir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm azalmış, su sərfi 200 m3/san qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 51%-ni təşkil edir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 8 sm, Kür-Salyanda 3 sm, Kür-Bankə məntəqəsində isə 11 sm azalmışdır.