İyunun 24-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
İyunun 24-də Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Axıncaçay-Ağdam məntəqəsində suyun səviyyəsi 15 sm, Gəncəçay-Zurnabadda 3 sm, Zəyəmçay-Ağbaşlar və Qoşqarçay-Sərkar məntəqələrində suyun səviyyəsi 1 sm azalmış, Əsrikçay-Əsrik Cırdaxan, Şəmkirçay-Qalakənd , Kürəkçay-Çaykənd və Qabırrı-Kəsəmən məntəqələrində suyun səviyyəsində dəyişiklik müşahidə olunmamış, Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsində, Lənkəran- Astara bölgəsindən axan Viləşçay-Şıxlar və Lənkərançay-Sifidorda məntəqələrində suyun səviyyəsi 1 sm azalmış,Təngərüdçay-Vaqo məntəqəsində isə 1 sm artım qeydə alınmışdır.

Tranzit çaylarda vəziyyət
Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsində 8 sm artım qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 115 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 28 %-ni təşkil edir. 2020-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 65,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 16 %-ni təşkil etmişdir.

Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində 8 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 33,0 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 20 %-ni təşkil edir. 2020-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 28,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 17 %-ni təşkil etmişdir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət
Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi dəyişməmiş və səviyyə 332 sm olmuş, su sərfi isə 167 m3/san (2020-ci ildə səviyyə 285 sm su sərfi isə 127 m3/san təşkil etmişdir),
Kür-Şirvanda suyun səviyyəsi 2 sm azalaraq 113 sm olmuş (2020-ci ildə səviyyə 67 sm təşkil etmişdir),
Kür-Bankədə suyun səviyyəsi 3 sm artmış və 128 sm olmuş (2020-ci ildə 151 sm təşkil etmişdir),
Araz-Novruzluda isə suyun səviyyəsi dəyişməmiş və səviyyə 48 sm olmuşdur (2020-ci ildə səviyyə 78 sm təşkil etmişdir).