Dekabrın 03-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Dekabrın 03-də Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsində suyun səviyyəsi 115 sm, su sərfi 2,80m3/s, Qudiyalçay-Qımılda 45 sm, su sərfi  2,74 m3/s, Katexçay-Qəbizdə120 sm, su sərfi 5,19 m3/s, Əyriçay-Ağyazıda 168sm, su sərfi 8,47 m3/s, Pirsaatçay-Poladlı 36 sm, su sərfi 0,54 m3/s, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəay-Ağbaşlarda 83 sm, su sərfi 4,45 m3/s, Kürəkçay-Toğanada 120 sm, su sərfi0,88 m3/s, ncəçay-Zurnabadda 174 sm, su sərfi 1,62 m3/s Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidoməntəqəsində suyun səviyyəsi 66 sm, su sərfi 1,25 m3/s,Viləşçay-Şıxlar məntəqəsində suyun səviyyəsi 43 sm, su sərfi 0,60 m3/s, Təngərüdçay-Vaqo məntəqəsinisə suyun səviyyəsi 47 sm təşkil etmişdir.
 
Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 262 sm, susərfi 160 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 102 %-ni təşkil edir.
 
Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 583 sm, su sərfi 64,0 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 83 %-ni təşkil edir.
 
Kür çayının aşağı axınında vəziyyət
 
Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 373 sm, su sərfi 131 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 27 %-ni təşkil edir.
 
Kür-Şirvan məntəqəsində suyunviyyəsi 161 sm olmuşdur.