Hidroloji məlumatlar

Yanvarın 15-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

Respublika çaylarında faktiki vəziyyət
Yanvarın 15-də Quba-Xaçmaz bölgəsindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçay-Ağbaşlar məntəqəsində 2 sm, Kürəkçay-Çaykənd və Gəncəçay-Zurnabad məntəqələrində 1 sm artmış, Lənkəran-Astara bölgəsinin ərazisindən axan Lənkərançay-Sifidor, Təngərüdçay-Vaqo və Viləşçay-Şıxlar məntəqələrində isə suyun səviyyəsində 1 sm azalma qeydə alınmışdır.
Hazırda çaylarda qış azsulu dövrü müşahidə olunması ilə əlaqədar sululuq əsasən yeraltı su hesabına formalaşır.
Yanvar ayının 2-ci ongünlüyünün norması ilə müqayisədə hazırda Böyük Qafqazın Quba-Xaçmaz bölgəsindən axan Vəlvələçayda sululuq normanın 139%-ni, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Kürəkçay və Zəyəmçay çaylarında normanın 44-223%-ni, Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay və Viləşçayda isə normanın 57-89%-ni təşkil edir.

Tranzit çaylarda faktiki vəziyyət
Yanvarın 15-də Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsində 31 sm azalma müşahidə olunmuşdur. Hazırda məntəqədə su sərfi 269 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normadan çox olmaqla normanın 168 %-ni təşkil edir. 2020-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 116 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 73 %-ni təşkil etmişdir.

Yanvarın 15-də Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində dəyişiklik müşahidə olunmamışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 25,0 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normadan az olmaqla normanın 37 %-ni təşkil edir. 2020-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 27,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 40 %-ni təşkil etmişdir.

Kür çayının aşağı axınında hazırki vəziyyət
Yanvarın 15-də Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsində artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, Kür çayının Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 7 sm artaraq 352 sm olmuş (2020-ci il yanvarın 15-də bu rəqəm 416 sm təşkil etmişdir), Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 8 sm artaraq 191 sm olmuş (2020-ci il yanvarın 15-də 255 sm təşkil etmişdir), Bankə məntəqəsində suyun səviyyəsi 13 sm artaraq 148 sm olmuş (2020-ci il yanvarın 15-də 196 sm təşkil etmişdir), Araz çayının Novruzlu məntəqəsində isə suyun səviyyəsi 5 sm artaraq 170 sm olmuş (2020-ci il yanvarın 15-də bu rəqəm 140 sm təşkil etmişdir).