İyunun 03-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
İyunun 03-də Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsində suyun səviyyəsi 147 sm, su sərfi 5,00 m3/s, Qudiyalçay-Qımılda 71 sm, su sərfi 13,0 m3/s, Katexçay-Qəbizdərədə 126 sm, 9,43 m3/s, Əyriçay-Ağyazıda 165 sm, su sərfi 7,99 m3/s, Əlicançay-Bayanda 31 sm, su sərfi 0,21 m3/s, Qarasuçay-Zərdabda 165 sm, su sərfi 31,1 m3/s, Pirsaatçay-Poladlıda 33 sm, su sərfi 0,32 m3/s, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçay-Ağbaşlarda 85 sm, su sərfi 4,75 m3/s, Kürəkçay-Toğanada 152 sm, su sərfi 2,60 m3/s, Gəncəçay-Zurnabadda 194 sm, su sərfi 5,04 m3/s və Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidor məntəqəsində suyun səviyyəsi 75 sm, su sərfi 2,20 m3/s, Viləşçay-Şıxlarda 47 sm, su sərfi 0,85 m3/s, Təngərüdçay-Vaqo məntəqəsində isə suyun səviyyəsi 25 sm təşkil etmişdir.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 324 sm, su sərfi 340 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 57 %-ni təşkil edir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 643 sm, su sərfi 127 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 65 %-ni təşkil edir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 357 sm, su sərfi 117 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 15 %-ni təşkil edir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 123 sm olmuşdur.