Sentyabrın 29-da Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Sentyabrın 29-da Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı və Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Kürəkçay-Çaykənd məntəqələrində suyun səviyyəsi dəyişməmiş, Gəncəçay-Zurnabadda 1 sm artmış, Zəyəmçay-Ağbaşlar məntəqəsində suyun səviyyəsində 2 sm, Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Təngərüdçay-Vaqoda 1 sm azalma qeydə alınmış, Viləşçay-Şıxlar, Lənkərançay-Sifidor məntəqələrində isə suyun səviyyəsində dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsində 1 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 128 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normadan 92 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 168 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 121 % ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 24 % azdır.
Məntəqədə orta su sərfi 28 sentyabrda 129 m3/san, maksimal su sərfi 28 sentyabr saat 08:00-da 130 m3/san təşkil etmişdir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində dəyişiklik qeydə alınmamışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 19,0 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 20 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 140 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 146 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 7,4 dəfə azdır.
Məntəqədə orta su sərfi 28 sentyabrda 19,1 m3/san, maksimal su sərfi 28 sentyabr saat 20:00-da 19,2 m3/san təşkil etmişdir.


Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsində 9 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 96,0 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normadan 24 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 82,5 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 20 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 16 % çoxdur.
Məntəqədə orta su sərfi 28 sentyabrda 101 m3/san, maksimal su sərfi 28 sentyabr saat 08:00-da 104 m3/san təşkil etmişdir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 12 sm azalmış və səviyyə 143 sm olmuş (2021-ci ildə səviyyə 107 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta səviyyə 28 sentyabrda 152 sm, maksimal səviyyə 28 sentyabr saat 08:00-da 155 sm təşkil etmişdir.

Kür-Bankə məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm azalaraq 95 sm olmuş, su sərfi 27,5 m3/san olmuş (2021-ci ildə səviyyə 117 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta su sərfi 28 sentyabrda 29,9 m3/san, maksimal su sərfi 28 sentyabr saat 20:00-da 30,4 m3/san təşkil etmişdir.