Aprelin 24-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Böyük Qafqazın ərazisindən axan Qarasuçay-Zərdab məntəqəsində suyun səviyyəsi 13 sm, Katexçay-Qəbizdərədə 3 sm, Əyriçay-Ağyazıda 2 sm, Qudiyalçay-Qımıl, Qaraçay-Rükdə isə 1 sm azalmışdır.

Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Şəmkirçay-Qalakənd məntəqəsində suyun səviyyəsi 3 sm, Gəncəçay-Zurnabad, Kürəkçay-Toğanada 2 sm, Zəyəmçay-Ağbaşlarda 1 sm azalmış, Əsrikçay-ƏsrikCırdaxan məntəqəsində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən axan Həkəriçay-Balasoltanlı məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm artmış, Tərtərçay-Kəlbəcərdə 4 sm, Tutqunçay-Comərddə 3 sm, Tərtərçay-Vəng, Bəsitçay-Rəzdərədə 2 sm, Bərgüşadçay-Əliquluuşağıda 1 sm azalmış, Zabuxçay-Bozlu məntəqəsində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Təngərüdçay-Vaqo və Lənkərançay-Sifidor məntəqələrində isə suyun səviyyəsində 1 sm azalma qeydə alınmışdır.

Naxçıvan MR ərazisindən axan Əlincəçay-Ərəfsə məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm azalmış, Naxçıvançay-Qarababa və Gilançay-Nürgüt məntəqələrində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 17 sm azalmış və su sərfi 587 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 82 %-ni təşkil edir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm azalmış və su sərfi 158 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 89%-ni təşkil edir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 10 sm azalmış, su sərfi 307 m3/san qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 38 %-ni təşkil edir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm, Kür-Salyanda 2 sm, Kür-Bankədə isə 3 sm azalmışdır.