Yanvarın 28-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
 
Yanvarın 28-də Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidor məntəqəsində suyun səviyyəsi 3 sm, Viləşçay-Şıxlarda 2 sm, Təngərüdçay-Vaqoda 1 sm azalmış, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçay-Ağbaşlarda 1 sm artmış, Şəmkirçay-Qalakənd, Gəncəçay-Zurnabad, Kürəkçay-Toğana və Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı məntəqələrində isə suyun səviyyəsində dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsində 5 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 140 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 89 % ni təşkil edir. 2022-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 127 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 81 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 10% çoxdur.
Məntəqədə orta su sərfi 27 yanvarda 149 m3/san, maksimal su sərfi 27 yanvar saat 08:00-da 150 m3/san təşkil etmişdir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində dəyişiklik qeydə alınmamışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 23,2 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 35 % ni təşkil edir. 2022-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 27,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 40 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 14 % azdır.
Məntəqədə orta və maksimal su sərfi 27 yanvarda 23,2 m3/san təşkil etmişdir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsində 5 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 114 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 20 % ni təşkil edir. 2022-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 86,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 15 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 33 % çoxdur.
Məntəqədə orta su sərfi 27 yanvarda 118 m3/san, maksimal su sərfi 27 yanvar saat 08:00-da 119 m3/san təşkil etmişdir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm azalmış və səviyyə 161 sm olmuş (2022-ci ildə səviyyə 135 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta səviyyə 27 yanvarda 164 sm, maksimal səviyyə 27 yanvar saat 08:00-da 165 sm təşkil etmişdir.

Kür-Bankə məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm azalmış və səviyyə 104 sm olmuş (2022-ci ildə səviyyə 111 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta səviyyə 27 yanvarda 107 sm, maksimal səviyyə 27 yanvar saat 08:00-da 108 sm təşkil etmişdir.