Respublika çaylarında ən müasir avtomat hidroloji stansiyalar istismara verilib.

Ölkədə su ehtiyatlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi  son zamanlaradək daxili və transit çaylarda və su anbarlarında  fəaliyyət göstərən 63 hidroloji məntəqələrdə ənənəvi üsulla müşahidəçilər tərəfindən aparılırdı. 
 Bu prosesin təkmilləşdirilməsinə, aparıcı ölkələrdə tətbiq olunan texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac yaranmışdır.
İqlim dəyişmələri səbəbindən azalan su ehtiyyatlarının dəqiq uçotunun aparılması günün tələbinə çevrilmişdir.

2020-ci il iyulun 27-də isə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020–2022-ci illər üçün TƏDBİRLƏR PLANI”nın icrası ilə bağlı 2020-ci ildən başlayaraq hidroloji şəbəkənin modernləşdirilməsi və müşahidələrin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə  ölkənin əsas çaylarında Dövlət ivestisiya hesabına 17, Avropa İttifaqının Su Təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində isə 8 məntəqədə su sərfi və səviyyəsini ölçən sensorlarla təchiz edilmiş ən müasir avtomat hidroloji stansiyalar quraşdırılmışdır. Hal-hazırda onlardan  6-sı Kür çayı,  3-ü Araz çayı üzərində (2-si Naxçıvan MR-da) qalanları isə ökənin digər çaylarında onlayn rejimində monitorinqlər aparılır.

Avtomat stansiyaların lazımı standartlara uyğun fəaliyyətini təmin etmək üçün mütəxəssislərimiz tərəfindəndə hərtərəfli hazırlıq işləri aparılmışdır. Bunlardan, hər bir məntəqədə müvafiq metodologiyaya uyğun olaraq nazirliyin Kartoqrafiya və Geodeziya MMC-si tərəfindən topoqrafik işlər görülmüş, reperlər qurulmuş, məntəqənin səviyyə sistemi qlobal şəbəkəyə uyğunlaşdırılmışdır.

Eyni zamanda nazirliyin aparıcı hidroloqları  çayların en kəsiyinin profilini çıxaraq cihazların idarəetmə sisteminə daxil etməklə avtomat stansiyaların yerli şəraitə uyğunlaşdırılmasını təmin etmişdirlər. Bu isə inkişaf etmiş ölkələrdə aparıcı təcrübəyə əsasən  çayların sululuğunun dəqiq uçotunun aparılmasına və sudan səmərəli istifadəyə zəmin yaradır.Avtomat stansiyalar çaylarda su ehtiyatlarının vəziyyətini istənilən an qiymətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda gün ərzində çayda baş vermiş dəyişiklikləri quraşdırılmış videokamera vasitəsilə də izləmək imkanı verir.

Bununla yanaşı həmin məntəgələrdə fasiləsiz monitorinqlərin aparılması təhlükə yarada bilən hidroloji hadisələrin izlənilməsi, intensivliyinin müəyyın edilməsi, xüsusilə sel və daşqın hadisələrinə dair proqnozların səmərəliyini artırması sahəsində imkanlarımızı genişləndirir.

Müasir texnologiyaların tətbiqi üçün sözsüz ki, yüksək hazırlıqlı kadrların hazırlanması prioritetimizdir.  Burada istər Türkiyənin müvafiq təşkilatları, Avropa Birliyinin və BMT-nin müxtəlif layihələrin çərçivəsində su ehtiyyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sahəsində təlimlər keçirilir.