Kənd təsərrüfatı qurumları, fermer, sahibkar və sığorta şirkətlərinin məktub, sorğu, arayış və bağlanmış müqavilələr əsasında təqdim olunan aqrometeoroloji xidmət növləri

1. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün (payızlıq dənli bitkilər, pambıq, üzüm, meyvə və subtropik bitkilər, tərəvəz bitkiləri, tütün, qarğıdalı və s. ) fazalararası effektiv temperatur cəminin hesablanmas              2.Ərazi üçün quraqlıq əmsalının hesablanması 
3.Dekadalıq aqrometeoroloji bülletenlərin hazırlanması 
4.Quru küləkli günlər haqqında məlumat
5.Torpaq quraqlığı haqqında məlumat 
6. Hava quraqlığı haqqında məlumat
7. Şaxtalı günlər haqqında məlumat
8. Havanın orta temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)                       
9.Havanın maksimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
10. Havanın minimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
11. Havanın temperaturunun 0, 5, 10 ,15 0C - dən keçid tarixləri
12. Havanın 0, 5, 10 ,15 0C - dən yüksək temperatur cəmləri
13. Havanın nisbi rütubəti 30 % və daha aşağı olan günlərinin sayı (dekadalıq, aylıq)
14. Havanın nisbi rütubəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
15. Havanın rütubət çatışmazlığı (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
16. Günəşli saatların davamiyyəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
17. Küləyin maksimum sürəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
18. Sürəti 15 m/san-dən yüksək küləkli günləri sayı (dekadalıq, aylıq)
19. Yağıntının miqdarı (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
20. Yağıntının sutkalıq maksimum miqdarı
21. Vegetasiya dövrü ərzində yağıntılı günlərin sayı (mart-oktyabr)
22. Yağıntının miqdarı 1mm və ondan artıq olan günlərin sayı
23. Yağıntının miqdarı 5mm və ondan artıq olan günlərin sayı
24. Dekadanın sonunda qar örtüyünün hündürlüyü
25. Torpaq səthinin makimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
26. Torpaq səthinin minimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
27. Torpağın 5,10, 15, 20, 40 sm dərinliklərində orta sutkalıq tempertur
28. 10 sm dərinlikdə torpaq səthinin dekada üzrə orta temperaturu
29. Torpağın müxtəlif dərinliklərində rütubətlik