Kənd təsərrüfatı qurumları, fermer, sahibkar və sığorta şirkətlərinin məktub, sorğu, arayış və bağlanmış müqavilələr əsasında təqdim olunan aqrometeoroloji xidmət növləri

1. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün (payızlıq dənli bitkilər, pambıq, üzüm, meyvə və subtropik bitkilər, tərəvəz bitkiləri, tütün, qarğıdalı və s. ) fazalararası effektiv temperatur cəminin hesablanmas              2.Ərazi üçün quraqlıq əmsalının hesablanması 
3.Dekadalıq aqrometeoroloji bülletenlərin hazırlanması 
4.Quru küləkli günlər haqqında məlumat
5. Hava quraqlığı haqqında məlumat
6. Şaxtalı günlər haqqında məlumat
7. Havanın orta temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)                       
8.Havanın maksimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
9. Havanın minimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
10. Havanın temperaturunun 0, 5, 10 ,15 0C - dən keçid tarixləri
11. Havanın 0, 5, 10 ,15 0C - dən yüksək temperatur cəmləri
12. Havanın nisbi rütubəti 30 % və daha aşağı olan günlərinin sayı (dekadalıq, aylıq)
13. Havanın nisbi rütubəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
14. Havanın rütubət çatışmazlığı (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
15. Günəşli saatların davamiyyəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
16. Küləyin maksimum sürəti (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
17. Sürəti 15 m/san-dən yüksək küləkli günləri sayı (dekadalıq, aylıq)
18. Yağıntının miqdarı (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
19. Yağıntının sutkalıq maksimum miqdarı
20. Vegetasiya dövrü ərzində yağıntılı günlərin sayı (mart-oktyabr)
21. Yağıntının miqdarı 1mm və ondan artıq olan günlərin sayı
22. Yağıntının miqdarı 5mm və ondan artıq olan günlərin sayı
23. Dekadanın sonunda qar örtüyünün hündürlüyü
24. Torpaq səthinin makimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
25. Torpaq səthinin minimum temperaturu (gündəlik, dekadalıq, aylıq)
26. Torpağın 5,10, 15, 20, 40 sm dərinliklərində orta sutkalıq tempertur
27. 10 sm dərinlikdə torpaq səthinin dekada üzrə orta temperaturu