Suyun keyfiyyəti

Su keyfiyyəti suyun kimyəvi, fiziki, bioloji və radioloji xüsusiyyətlərinə aiddir. Bu, bir və ya daha çox biotik növün nisbi su miqdarı və hər hansı bir insanın ehtiyacı və ya məqsədinə görə ölçüdür.

Suyun keyfiyyəti məlumatlarına yerüstü sularda və yeraltı sularda biogen maddələr, üzvi maddələr, zərərli maddələr və digər kimyəvi birləşmələr barədə məlumatlar daxildir. Buraya çaylar, göllər və anbarlardakı məlumatlar da daxildir.

Məlumatlar, su ilə bağlı təzyiqlərin meyllərini və su siyasətinin hədəflərinin inkişafını qiymətləndirən bir sıra göstəricilərin hazırlanmasında istifadə olunur.

Məlumat bazası Su keyfiyyəti məlumat lüğətinə uyğun qurulmuşdur.

Metaməlumatlar

Birləşmələr:
OBT5, Ammonium, Nitrat, Fosfat 

Əhatə etdiyi zaman müddəti:
2000-2017


Coğrafi əhatə dairəsi:
Azərbaycan Respublikası

Məlumat sahibi:
Milli Hidrometeorologiya Xidməti

Müəllif hüquqları:
Məlumatları yükləməklə, Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumat siyasətini qəbul edir və razılaşırsınız.

Məlumatlar

Endir