Məlumat lüğəti

Məlumat lüğətinə su ehtiyatları barədə hər bir məlumatın tərkibi, formatı və quruluşu haqqında ətraflı məlumatlar daxildir.

Suyun keyfiyyəti

Su keyfiyyəti məlumat bazasında üç cədvəl istifadə olunur: giriş məlumatları üçün istifadə olunan "emal edilməmiş məlumatlar" cədvəli; göstəricilərin hazırlanmsına imkan verən monitorinq məntəqələri üzrə illik məcmuları özündə cəmləşdirən "məcmu məlumatlar" cədvəli; və monitorinq məntəqələrinin yerləri haqqında məkan məlumatlarını özündə cəmləşdirən "monitorinq məntəqələri" cədvəli. Bu quruluş EIONET-in su keyfiyyəti məlumatları lüğətinə EIONET-in su keyfiyyəti məlumatları lüğətinə əsaslanır.

Data dictionary file download Lüğəti endirin