İyun ayı üçün Şamaxı RMS-in radar məlumatları

saat 17:15saat 14:00

saat 11:00

 

saat 17:15saat 14:00

saat 11:00

 

saat 17: 30


saat 14:30 

saat 10:15

 

saat 22:15

saat 20:00

saat 17:15

 
saat 15:00

 

saat 17:00

saat 14:30

saat 10:15

saat 17:15

saat 14:00


saat 10:15

saat 17:15

saat 18:00

saat 17:00

saat 14:15


saat 11:30

saat 11:00

saat 11:30

saat 17:30

saat 14:30

saat 10:30