May ayı üçün Şamaxı RMS-in radar məlumatları

saat 17:15

saat 14:30

saat 10:00

saat 18:30

saat 14:15

saat 17:00

saat 14:00

saat 10:15

saat 17:00

saat 14:30

saat 10:00

saat 17:15

saat 14:45

saat 11:30

saat 17:30 

saat 14:30

saat 10:15

saat 17:15

saat 14:15

saat 10:00

saat 17:00

saat 14:15

saat 10:00

saat 17:00

saat 14:15 

saat 10:15

saat 10:15

aat 12:30

saat 09:00

saat 19:00

saat 15:00saat 12:00

saat 09:00

saat 19:00

saat 16:00

saat 13:00

saat 10:00

saat 17:00

saat 14:00

saat 18:30

saat 15:30

saat 16:30

saat 14:30

saat 10:00

saat 17:00

saat 14:00


saat 10:00

saat 17:00

saat 14:00

saat 10:30

saat 17:30

saat 14:30

saat 10:00

saat 17:15

saat 14:30

saat 10:15

saat 17:00

saat 14:00


saat 10:00