iyun ayı üçun Göygöl RMS-in radar məlumtları

Saat 17:00Saat 10:00

Saat 17:00 Saat 14:15Saat 10:00

Saat 18:00
Saat 16:00


Saat 14:30
Saat 10:15

Saat 17:00Saat 14:15
Saat 10:30Saat 17:00
Saat 14:00Saat 10:30

Saat 17:00Saat 14:30
Saat 10:30Saat 17:00Saat 14:30
Saat 11:00

Saat 17:00
Saat 14:15
Saat 10:15

Saat 17:00
Saat 15:00
Saat 10:00


Saat 17:00Saat 14:15

Saat 17:00Saat 14:00Saat 10:00


Saat 16:00


Saat 17:15Saat 14:00
Saat 11:00

Saat 17:30Saat 14:30Saat 10:15


Saat 22:00Saat 19:30
Saat 17:00Saat 15:00Saat 10:15


Saat 17:15Saat 14:30
Saat 10:15


Saat 17:15Saat 14:00
Saat 10:15


Saat 17:00Saat 18:00


Saat 17:15Saat 14:30
Saat 11:30


Saat 14:30Saat 11:00Saat 17:15Saat 14:15

Saat 11:15


Saat 17:15Saat 14:30Saat 10:15