Qaydalar

Suların dövlət uçotu Qaydası

Suların dövlət uçotu Qaydası

Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının yerüstü və yeraltı su obyektlərinin istifadəçilərinin və dövlət monitorinqinin uçot məlumatlarına əsaslanaraq, suların dövlət uçotunun qaydalarını müəyyənləşdirir.

Keçid
Sudan istifadə Qaydaları

Sudan istifadə Qaydaları

Bu Qaydalar su təchizatı və kanalizasiya sistemlərindən (sudan) istifadə sahəsində su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsi ilə istehlakçı arasında qarşılıqlı münasibətləri və bununla əlaqədar digər məsələləri tənzimləyir.

Keçid
Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası

Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası

Su təsərrüfatı balansları müvafiq ərazidə su ehtiyatları ilə suya tələbatın müqayisəli hesabat materiallarından ibarətdir.

Keçid
Dövlət su kadastrının aparılması qaydaları

Dövlət su kadastrının aparılması qaydaları

Keçid
Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətinin əsas məqsəd və vəzifələri mülkiyyət formasından asılı olmayaraq  bütün müəssisə, idarə, təşkilat və digər hüquqi şəxslər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər  tərəfindən su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi qaydalarına, sudan istifadə limitlərinə, su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində sanitariya-gigiyena, ekoloji, hidrogeoloji, hidroloji, texnoloji, metroloji standartlara, normalara və qaydalara, su mühafizə zonalarının ərazisindən istifadə rejiminə və Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyinin digər tələblərinə riayət olunmasını təmin etməkdir.

Keçid
Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının, ölçülərinin, sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları

Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının, ölçülərinin, sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları

Su mühafizə zonası su obyektinin akvatoriyasına bitişik, üzərində təbii ehtiyatların istifadəsi, mühafizəsi və digər təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə xüsusi rejim müəyyən edilmiş ərazidir.

Keçid
Xüsusi qorunan su obyektlərinin kateqoriyalara aid edilməsi Qaydası

Xüsusi qorunan su obyektlərinin kateqoriyalara aid edilməsi Qaydası

Xüsusi qorunan su obyektlərinin kateqoriyalara aid edilməsi bu Qayda ilə tənzimlənir.

Keçid
Balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatlarının ehtiyacları üçün su obyektlərindən istifadə qaydaları

Balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatlarının ehtiyacları üçün su obyektlərindən istifadə qaydaları

Bu Qaydalar balıqçılıq, o cümlədən akvakultura və ovçuluq təsərrüfatlarının ehtiyacları üçün su obyektlərindən istifadə qaydalarını müəyyən edir.

Keçid
Su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydalar

Su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydalar

Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları

Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları

Keçid
Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə

Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə

Bu Əsasnamə ümumi istifadədə olan, habelə bütövlükdə və yaxud qismən ayrıca istifadəyə verilmiş su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydalarını müəyyənləşdirir.

Keçid
İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları

İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları

Bu Qaydalar istehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması qaydalarını, onlara dair tələbləri müəyyən edir.

Keçid
Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları

Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları

Bu Qaydalar təbiətdən istifadənin pullu olmasının, ətraf mühitə zərərli maddələr atılması (axıdılması, yerləşdirilməsi) üçün iqtisadi tənzimləmə üsullarının əsas prinsiplərini müəyyən edir.

Keçid
Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə  qaydaları haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə

Bu Əsasnamə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra - Cəmiyyət) su təsərrüfatı istismar təşkilatlan ilə respublika ərazisində yerləşən su istehlakçıları (Sudan İstifadəedənlər Birlikləri istisna olmaqla) arasında sudan pullu istifadə ilə bağlı yaranan qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir.

Keçid
Azərbaycan Respublikasında dövlət su kadastrının aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasında dövlət su kadastrının aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə

Bu Əsasnamə Dövlət Su Kadastrının aparılmasının əsas prinsiplərini müəyyən edir.

Keçid