May ayı üçün Göygöl RMS-in radar məlumatları

Saat 17:15Saat 14:30Saat 10:00


Saat 18:30Saat 14:30
Saat 17:00Saat 14:00Saat 10:00


Saat 17:30Saat 14:30Saat 10:00


Saat 17:00Saat 15:30Saat 11:30


Saat 17:30Saat 14:30Saat 10:30
Saat 17:15Saat 14:15Saat 10:15
Saat 17:15Saat 14:30Saat 10:15
Saat 17:00Saat 14:15
 Saat 10:00Saat 16:30
Saat 14:00Saat 10:00

Saat 10:15


Saat 12:30Saat 09:00

Saat 19:15Saat 15:30

Saat 12:00Saat 09:00

Saat 16:30Saat 12:00
Saat 09:00


Saat 19:00
Saat 16:00
Saat 13:00Saat 10:15

Saat 17:00
Saat 14:00Saat 18:30Saat 15:00


Saat 16:30Saat 14:15Saat 10:00


Saat 17:00
Saat 14:30Saat 10:00

Saat 17:00
 


Saat 14:00Saat 10:30

Saat 17:00Saat 14:15saat 10:00Saat 17:30
Saat 14:15
 Saat 10:15Saat 17:00
Saat 14:00
Saat 10:00