Vəsaitlər

Kür boğçası (Azərbaycan dilində)

Kür boğçası (Azərbaycan dilində)

Bu tədris vəsaiti BMTİP-QEF tərəfindən həyata keçirilən “Sərhədlərarası razılaşdırılmış fəaliyyətlərin və dövlət planlarının icrası vasitəsi ilə Kür çayı hövzəsi boyunca İnteqrasiya olunmuş su ehtiyatlarının idarə edilməsinin (SEİİ) inkişaf etdirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 

Endir
Kür boğçası (ingilis dilində)

Kür boğçası (ingilis dilində)

Bu tədris vəsaiti BMTİP-QEF tərəfindən həyata keçirilən “Sərhədlərarası razılaşdırılmış fəaliyyətlərin və dövlət planlarının icrası vasitəsi ilə Kür çayı hövzəsi boyunca İnteqrasiya olunmuş su ehtiyatlarının idarə edilməsinin (SEİİ) inkişaf etdirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 

Keçid
IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

Kür Boxçası Broşuraları IX-XI siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara suyun keyfiyyətinin qorunması, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını aşağıdakı link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

Kür Boxçası Broşuraları IX-XI siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara suyun keyfiyyətinin qorunması, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını aşağıdakı link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

Kür Boxçası Broşuraları VI-VIII siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara təmiz su, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

Kür Boxçası Broşuraları VI-VIII siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara təmiz su, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (Azərbaycan dilində)

Kür Boxçası Broşuraları III-V siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara təmiz su, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları (ingilis dilində)

Kür Boxçası Broşuraları III-V siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara təmiz su, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Keçid
Komiks I cild (Azərbaycan dilində)

Komiks I cild (Azərbaycan dilində)

Suyun qorunmasına dair məlumatlılığı artırmaq üçün maarifləndirici komiks kitabı. Bu nəşrdə suyun qorunması, suyun çirklənməsi və su ilə əlaqəli digər vacib mövzulardan ibarət 6 hekayə var.

Keçid
Komiks I cild (ingilis dilində)

Komiks I cild (ingilis dilində)

Suyun qorunmasına dair məlumatlılığı artırmaq üçün maarifləndirici komiks kitabı. Bu nəşrdə suyun qorunması, suyun çirklənməsi və su ilə əlaqəli digər vacib mövzulardan ibarət 6 hekayə var.

Keçid
Komiks II cild (ingilis dilində)

Komiks II cild (ingilis dilində)

Suyun qorunmasına dair məlumatlılığı artırmaq üçün maarifləndirici komiks kitabı.

Keçid
BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi Mərkəzi Çərçivə (rus dilində)

BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi Mərkəzi Çərçivə (rus dilində)

Endir
BMT-in Su üzrə Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (ingilis dilində)

BMT-in Su üzrə Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (ingilis dilində)

Endir
BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi Mərkəzi Çərçivə (ingilis dilində)

BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi Mərkəzi Çərçivə (ingilis dilində)

Endir
Xəzər dənizinin ətraf mühitinin vəziyyəti haqqında 2-ci hesabat (rus dilində)

Xəzər dənizinin ətraf mühitinin vəziyyəti haqqında 2-ci hesabat (rus dilində)

Hesabat, 2012-2016-cı illəri əhatə edir və Xəzər dənizinə təsir edən əsas faktorlar, mövcud vəziyyət, cavab tədbirləri və s.  barədə məlumatlar təqdim edilir.

Endir
Xəzər dənizinin ətraf mühitinin vəziyyəti haqqında 2-ci hesabat (inglilis dilində)

Xəzər dənizinin ətraf mühitinin vəziyyəti haqqında 2-ci hesabat (inglilis dilində)

Hesabat, 2012-2016-cı illəri əhatə edir və Xəzər dənizinə təsir edən əsas faktorlar, mövcud vəziyyət, cavab tədbirləri və s.  barədə məlumatlar təqdim edilir.

Endir