Xəritələr

Azərbaycanda su mövzusunda məkan məlumatlarını əks etdirən xəritələr aşağıda verilmişdir.

Çay şəbəkəsinin sıxlığı

Çay şəbəkəsinin sıxlığı

Xəritəyə baxış
Orta illik axım

Orta illik axım

Xəritəyə baxış
Yeraltı axım

Yeraltı axım

Xəritəyə baxış
Səth axımı

Səth axımı

Xəritəyə baxış
Çay hövzələrindən ümumi buxarlanma

Çay hövzələrindən ümumi buxarlanma

Xəritəyə baxış
Yaz-yay daşqınlarının axımı

Yaz-yay daşqınlarının axımı

Xəritəyə baxış
Çayların sululuğu

Çayların sululuğu

Xəritəyə baxış
Abşeron yarımadasının gölləri

Abşeron yarımadasının gölləri

Xəritəyə baxış
Su anbarları

Su anbarları

Xəritəyə baxış
Çayların ekoloji vəziyyəti

Çayların ekoloji vəziyyəti

Xəritəyə baxış