Çay Hövzəsinin İdarəetmə Planları

Çay hövzəsinin idarəetmə planları şirin su ekosistemlərinin ekoloji cəhətlərini nəzərə almaqla su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsini təmin edən idarəetmə vasitəsidir.

Gəncəçay hövzəsi üçün Pilot Çay Hövzəsinin İdarəçiliyi Planı

Endir

Azərbaycanın Orta Kür Hövzə Rayonu üzrə Çay Hövzəsinin İdarə Edilməsi Planı

Endir

Alazan/Qanıx çayı hövzəsi üçün Pilot Çay Hövzəsinin İdarəçiliyi Planı

Endir