Təlimlər

Sudan səmərəli istifadə üzrə onlayn kurslar

Sudan səmərəli istifadə üzrə onlayn kurslar

Suyun səmərəli istifadəsi ilə bağlı şagirdlər, müəllimlər və digər maraqlı şəxslər üçün onlayn kurslar.

Keçid
BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi su balansı üzrə hərtərəfli təlimlər (ingilis dilində)

BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi su balansı üzrə hərtərəfli təlimlər (ingilis dilində)

Təlim kursu, Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemində, iqtisadiyyatla ətraf mühit və su arasındakı əlaqəni qiymətləndirmək üçün istifadə olunan standartlar barədə ümumi məlumat verir.

Keçid
BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (ingilis dilində)

BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (ingilis dilində)

Təlim kursu, BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi ilə tanışlıq, iqtisadiyyat və ətraf mühit arasındakı əlaqəni qiymətləndirmək üçün standartlar barədə anlayışları təqdim edir.

Keçid
BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (rus dilində)

BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi (rus dilində)

Təlim kursu, BMT-in Ekoloji-İqtisadi Uçot Sistemi ilə tanışlıq, iqtisadiyyat və ətraf mühit arasındakı əlaqəni qiymətləndirmək üçün standartlar barədə anlayışları təqdim edir.

Keçid