Səyyar laboratoriya

Ətraf mühit komponentləri olan atmosfer havası, su və torpaqda zərərli kimyəvi və fiziki təsirlərin monitorinqinin fasiləsiz olaraq, eyni zamanda, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə təşkil edilməsi məqsədlə stasionar müşahidə məntəqələri ilə əhatə edilməmiş ərazilərdə hava keyfiyyətinin operativ şəkildə monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün 2019-cu ildə dövlət investisiya layihəsi çərçivəsində bir ədəd Mobil Laboratoriya alınmışdır. Mobil laboratoriya beynəlxalq standartlara uyğun müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bu laboratoriya ərazinin havanın keyfiyyət göstəriciləri, su və torpaqların ion tərkibinin müəyyənləşdirilməsi üzrə analitik araşdırma aparmaqla vəziyyətin yerində kompleks qiymətləndirilməsini təmin edir.
  Mobil laboratoriyadan daxil olan məlumatlar mərkəzi məlumat bazasında toplanılır, hava keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bazadan aidiyyatı üzrə istifadə edilir.
şəkil 4