Yaz fəslində aparılan aqrometeoroloji müşahidələrə dair