Şaxtalı hava şəraitinin kənd təsərrüfatı bitkilərinə təsiri