Atmosfer havasının keyfiyyətinə nəzarət(18.06.2021)

Hava keyfiyyəti haqqında məlumat (14.06.2021)
Hava keyfiyyəti haqqında məlumat (27.04.2021)

Atmosfer havasının çirklənmə vəziyyəti haqqında məlumat(22.04.2021)

Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi (22.04.2021)
 


 Hava keyfiyyəti üzrə operativ monitorinq (21.04.2021)
 


  Hava keyfiyyətinin monitorinqi  (21.04.2021)


Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi (20.04.2021)Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi (19.04.2021)