Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi

 Atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi 2016-cı ildən etibarən H.Əliyev prospektində quraşdırılmış avtomatik stansiya vasitəsilə həyata keçirilir. Hazırda hər gün atmosfer havasından PM10 dirspers tozu, azot 4-oksid (NO2), kükürd qazı (SO2), benzol, toluol, kselol kimi qaz birləşmələri və ozonun səviyyəsi üzrə monitorinq nəticələri alınır.
     Son 1 həftə ərzində hava keyfiyyəti üzrə əldə olunan monitorinq məlumatlarına əsasən demək olar ki, təyin olunan göstəricilərin qatılıqları norma daxilində olmuşdur.