Bu gün, 19 May 2024

Gecə

+12°

Gündüz

+19°

Hava proqnozu

19 / May 20 / May 21 / May 22 / May 23 / May 24 / May 25 / May

Gecə

+12°

Gündüz  

+19°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+13°

Gündüz  

+20°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+13°

Gündüz  

+21°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+13°

Gündüz  

+22°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+14°

Gündüz  

+24°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+15°

Gündüz  

+24°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+15°

Gündüz  

+25°

Külək

Mülayim

Mülayim

Xəbərlər