04 Avqust 2022, 10:30

04.08.2022-ci il tarixində çaylarda müşahidə olunan faktiki vəziyyət

Qrız Qudyalçay hidroloji məntəqəsiQudyalçay Xınalıq məntəqəsi

Kürəkçay Toğana hidroloji məntəqəsi
Əsrikçay Əsrikcırdaxan hidroloji məntəqəsi

Gəncəçay Zurnabad hidroloji məntəqəsi
Talaçay Zaqatala hidroloji məntəqəsi
Qanıx Cəlayir hidroloji məntəqəsi